הפחד הכי גדול הוא להבין את הפלא ואז לא להתפלא יותר אלא להיוותר מבין, או לחילופין רק להתפלא ולוותר על ההבנה. איך אפשר לעשות את שניהם? הרי משהו צריך להישאר עמום כדי להתפלא בעוד שאותו הדבר בדיוק חייב להתבהר כדי להבין. הפתרון, במפתיע, נמצא דווקא בפחד. המפחד מהפך גם את חומר הפליאה וגם את חומר ההבנה. כמו מינוס שמהפך גם פלוס וגם מינוס אחר. הפחד מאחד את הקטבים. זו הנוסחה: לפחד (מינוס) להבין + לפחד (מינוס) להתפלא = להבין ולהתפלא. לפחד + לפחד = לא לפחד כלל.