הוא בחוץ! ואפשר לבוא ולרכוש פיזית במיזנטרופ, פרישמן 43 (ת"א) – ועוד מעט (המיזנטרופ עובר דירה ב-7 ביולי) ש"יר 6 (ת"א). בקרוב מאוד גם בחנויות הספרים.