3003 ב"ספרותקל'ה" של שרי שביט ויותם שווימר.

ynetmag

להוריד חינם דיגיטלית דרך אינדיבוק.
להרים מודפסת במיזנטרופ.