בית זה
הריק
דמויותיו איה?
בית זה
עומד
על אדמת מה?
כתם שרוע על
רצפתו כשטיח צנום.
מנין שתת?
אילו בבואות טבועות
בזכרון מראותיו?
תימרות רוח נעות
בוילאות,
על כנפיהן נישאים
ריחות בשר.
קול מחריק –
"כך!"
ואולי דלת נטרקה.
ואולי המולת הרחוב טורקת
בחלון, ואולי הגפן
מפלסת זמורותיה,
סקרנית:
למי העיניים
הדואות מעל האפלה?
מה הצל ההולך
וצבה אל מול השמש
כמצבה גדולה?
בית זה
הריק
מה סוגר עליו
עכשיו
עכשיו?

(השיר האחרון ב״שירים נוראיים״, שאפשר לרכוש בזול מאוד, מדי, כאן: http://www.headstart.co.il/project.aspx?id=8587. האחרון, כלומר, אחרי השיר, תיסגר הכריכה על הספר.)