ביקורת על "שירים נוראיים"

יואב איתמר מ"יקום תרבות" כותב כך.