המילה העצובה קומקום

50

מחל על כל אותן הפעמים שכתבתי "אנחנו" בצורת ריבוי מלכותי. התגלגלתי אל גוף המילה יחיד ובתוכה נכפלתי והפתח היה צר ולא יכולתי לצאת. כל נסיונותי לשבר את המילה (למשל להתחכם ולכתוב "הוא") היו סודקים את הפיסקה כולה. אין לי כפרה אלא בשטיחת תחינה בפני הקוראים לחוס עלי ולכלול בכל אותן "אנחנו" גם אותם.

קטגוריה: