מה

50

הלב מעורער. אתמול בכינו כשראינו שני ילדים הולכים מכות. לא בגלל המכות בכינו. לא אכפת לנו הגוף. בכינו משום שהילד האחד אמר לילד האחר "אתה", והילד האחר ענה "אתה", והמילה נפלה מלשונם זהה. במו עינינו ראינו את האותיות נופלות, פעם ועוד פעם, ולא הצלחנו לעצור את הדמעות.

קטגוריה: